Kosten en vergoeding

Vergoedingen

Voor de behandeling van Leenaars Coaching & Psychologie kan er gekozen worden voor vergoede zorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende zorg, waarbij je een deel zelf betaald. Dit is afhankelijk van verschillende factoren en jouw eigen wensen.

Ik wil contact over de mogelijkheden!

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg is het van belang dat er een klacht of hulpvraag aanwezig is die passende is bij vergoede zorg. Denk hierbij aan een angststoornis, depressie, trauma of een somatische stoornis. Verder is het van belang dat je een geldige verwijsbrief hebt vanuit de huisarts. De verwijsbrief zorgt ervoor dat we na jouw aanmelding kunnen starten met het intakegesprek.

Een verwijsbrief moet aan het volgende voldoen:

  • NAW-gegevens van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer (dus niet van de praktijk/instelling)
  • Naam en adres van de cliënt
  • (Vermoeden van) DSM5-classificatie
  • Verwijzing naar GBGGZ
  • Handtekening verwijzer (of evt. stempel praktijk)
  • Dagtekening verwijsbrief mag niet langer dan 9 maanden geleden zijn
  • Dagtekening verwijsbrief moet liggen voor start van de behandeling (eerste sessie)

Voor de vergoede zorg werkt Leenaars Coaching & Psychologie met een samenwerkingspartner, CareDate. CareDate betaalt het deel van de kosten die de verzekeraar niet betaalt. Hierdoor hoef je alleen jouw eigen risico te betalen.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen op de website van CareDate: vergoedingen CareDate.

Onvergoede zorg

Kosten

Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis.
Intake gesprek (60 minuten): €120,00
Sessie (50 minuten): €100,00
Sessie (60 minuten): €120,00
Groep (2 uur): €50,00
De kosten zijn vrijgesteld van btw.

Zelf bekostigen of vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Je kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen en achteraf het factuur naar je verzekeraar te sturen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan een vrijwillige keuze zijn of jouw hulpvraag valt niet onder de vergoede zorg. Dit is van toepassing als je kiest voor een holistische behandeling of als het specifiek gaat om klachten van burn-out, rouwverwerking zonder aanwezigheid van depressie of angst en preventieve gesprekken.

Aan het zelf betalen van de behandeling zitten diverse voordelen:
– Alle gegevens en informatie blijven tussen jou en mij. Hierdoor komen er geen gegevens bij de huisarts of de zorgverzekeraar.
– Er is geen verwijsbrief nodig. Dit maakt de behandeling laagdrempelig en er kan sneller gestart worden.
– Het maximum aan aantal sessies kan hoger zijn dan 8-12 sessies, zoals in de vergoede trajecten.
– Er wordt geen diagnose of ‘label’ gesteld. Mogelijk wil je geen diagnose of is er geen diagnose aanwezig en heb je toch de behoefte om de geschikte behandeling te ontvangen. Dit is dan mogelijk.
– Er hoeft geen aanspraak op het eigen risico gedaan te worden.

Externe partij laten betalen

Aanvullende verzekering

Doordat ik geregistreerd ben als psycholoog NIP is het mogelijk om de behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed te krijgen zonder aanspraak te hoeven doen op je eigen risico. Dit hangt af van je polisvoorwaarden van jouw verzekeraar. Neem altijd zelf contact op met je verzekeraar voor de zekerheid.

Andere mogelijkheden

Ander mogelijkheden om de kosten van de behandeling te laten betalen door een externe partij is via re-integratie, het UWV, via het opleidings-/coachpakket vanuit je werkgever of via eigen ZZP-schap.