Klachtenregeling

Praktijk Leenaars is aangesloten bij P3NL. P3NL regelt de klachten- en geschillenregeling van Praktijk Leenaars.

Heb jij een klacht over de behandeling of een behandelaar van Praktijk Leenaars? Bespreek je onvrede dan eerst met de behandelaar of met Praktijk Leenaars.

Mocht deze stap niet voldoende helpen in de huidige situatie, dan kan er contact gelegd worden met P3NL. Voor verdere informatie over de klachtenregeling kijk op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.